Længere forløb cykling
Luk
Gem
R36 Nivå-Fredensborg (Langestrupstien)
 
Knurrenborg Vang. (FOTO: Naturstyrelsen.dk)

Regional Cykelrute 36, også kaldet Langstrupstien, er en 14 km lang cykel- og motionsrute, der går gennem Knurrenborg Vang. Stien løber mellem udløbet af Nivåen ved fuglereservatet og Fredensborg Station og er i alt 14 km lang. Fra Langstrupstien kan man se det arbejde, der i en årrække er udført for at forbedre levevilkårene for dyr og planter i området. Man har blandt andet udlagt arealerne langs åen til græs, sørget for græsning af strandenge og fjernet træbevoksning. Formålet er at skabe en sammenhæng i natur og landskab gennem Nivådalen. Turen gennem Knurrenborg Vang er en flot og varieret skov med mange vådområder, lysninger og løvtræer.
Redaktør: Landskaber v/ Berit Jakobsen /
Opdateret den 17-11-13
 
Del |
Min tur
..data loading ..